Filmgenre

Een filmgenre is een groep films die specifieke gelijkenissen vertonen, in het bijzonder een gemeenschappelijk thema hebben.

Definitie en indeling

Het begrip filmgenre noch de afbakening van de verschillende genres is scherp gedefinieerd. Grofweg kan bijvoorbeeld de volgende (onvolledige) indeling worden gemaakt in genres gekenmerkt door een gemeenschappelijke handeling, stemming of vertelvorm. Sommige van deze genres kunnen bovendien gezien worden als subgenre van andere, zoals gangsterfilms van misdaadfilms, rampenfilms van actiefilms, of psychologische thrillers van thrillers.

Genres

Veelvoorkomende filmgenres zijn:


Mogelijke genres

Al of niet tot de filmgenres kunnen gerekend worden:

Geraadpleegde literatuur

Zie ook